ถุงพลาสติกขนาดใหญ่

ถุงพลาสติกขนาดใหญ่

ทางบริษัทฯ รับงานผลิตถุงพลาสติกตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ

ซึ่งชนิดของถุงพลาสติกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ LDPE ,HDPE ,LLDPE และ PP

โดยถุงพลาสติกขนาดใหญ่ ปกติแล้วจะใช้เม็ดพลาสติก LDPE ,HDPE และ LLDPE

ซึ่งมีขนาดหน้ากว้างของถุงพลาสติก ตั้งแต่ 3 นิ้ว ถึง 88 นิ้ว หรือ 7.5 CM. ถึง 220 CM.

ส่วนถุงพลาสติก PP มีขนาดหน้ากว้างของถุงไม่เกิน 26″ หรือ 65 CM.